1. Sa se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat,conform legii
  2. Sa anunte medicul de familie ,ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate
  3. Sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru
  4. Sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie sau casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati
  5. Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului
  6. Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar
  7. Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale cardul de sanatate si documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat ( cupon de pensie, carnet de asigurat,etc. )