1. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate
 3. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 4. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o alta opinie medicală.
 5. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

În cazul în care pacientul necesita o intervenţie medicală de urgenta, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat, cu excepția cazurilor de urgență apărute în situaţii extreme.

Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plata legale din cadrul unităţii respective.

DREPTURILE ASIGURATILOR

1. Sa isi aleaga medicul de familie, medical specialist din ambulatoriu , unitatea spitaliceasca ce la va acorda servicii medicale , precum si casa de sanatate la care se asigura.

2. Sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prevazute in OUG nr. 150/2002 .

3. Sa isi schimbe medical de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe listele acestuia

4. Sa beneficieze de servicii medicale ,medicamente,materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu , in conditiile legii.

5. Sa li se efectueze cel putin un control profilactic in fiecare an, in functie de sex si de grupa de varsta la care apartin.

6. Sa beneficieze de servicii medicale de asistenta preventive si de promovare a sanatatii , inclusive depistarea precoce a bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate

7. Orice asigurat beneficiaza de un pachet de servicii medicale astfel :

A. Servicii profilactice

 • Supravegherea etapizata a nou-nascutului intre 0-1 an ,pe probleme de puericultura
 • Urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant
 • Supravegherea gravidei
 • Controlul medical anual al copiilor de la 2- 18 ani prin examen de bilant; control anual al asiguratilor cu varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate
 • Servicii de planificare familiala;imunizari conform programului national de imunizari
 • Educatie sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor cu risc cardiovascular ,precum si consiliere antidrog
 • Controale periodice pentru afectiunile care necesita dispensarizare,conform Normelor stabilite de Ministerul sanatatii si recomandarilor din partea medicilor de specialitate , precum si activitati de prevenire a complicatiilor si recaderilor si decompensarilor conform unei programari efectuate de medicul de familie.

B. Servicii medicale curative

 • Consultatie in caz de boala sau accident
 • Manevre de mica chirurgie si tratament injectabil dupa caz
 • Presciere de tratament medical si igienodietetic
 • Recomadare de investigatii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului , prin bilet de trimitere
 • Eliberarea de billet de trimitere catre alte specialitati dupa caz , fie in sistem ambulatoriu , fie la spital , pentru afectiuni care depasesc competenta medicului de familie
 • Luarea in evidenta a bolnavului TBC confirmat de medical de specialitate,urmarirea si aplicarea tratamentului pacientului supravegheat, pina la scoaterea din evidenta
 • Asistenta medicala la domiciliu pentru:
 1. Copii in varsta de pina la 1 an aflati in tratament pentru afectiuni acute grave ce nu permit deplasarea la un centru medical
 2. Urgente medico-chirurgicale ,pentru situatii care nu permit deplasarea la cabinetul medical
 3. Asiguratii de orice varsta cu insuficienta motorize a trenului inferior din orice cauza
 4. Cunoasterea conditiilor de viata , mai ales in familiile cu probleme de sanatate

C. Servicii de urgenta

 • Constatarea situatiilor de urgenta
 • Asistenta medicala in urgentele medico-chirurgicale ,in limita competentei medicului de familie
 • Trimitere ,pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie ,catre medicul de specialitate pentru internare in spital,dupa caz

D. Activitati de support

 • Eliberarea de acte medicale :certificate de concediu medical,certificate de deces inclusive pentru persoanele care figureaza pe lista proprie, etc.